― REKLAMA ―spot_img
― REKLAMA ―spot_img
― REKLAMA ―

Zostań naszym partnerem

W październiku uruchomimy specjalny program współpracy dla biznesu!

― reklama ―

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Strona głównaW skrócieMagistrala Zachodnia połączy lubuskie powiaty?

Magistrala Zachodnia połączy lubuskie powiaty?

― REKLAMA ―spot_img

Samorządowcy z Lubuskiego rozmawiali o poprawie kolejowej infrastruktury w naszych regionach. Magistrala Zachodnia mogłaby połączyć wiele lubuskich powiatów od Gorzowa, aż po Nową Sól, Żagań, Lubsko i Żary. To szansa na zbliżenie naszych centrów gospodarczych, tworzenie efektywniejszych połączeń komunikacyjnych, poprawę dostępności do portów morskich i wiele innych ważnych społecznie aspektów.

Spotkanie, z inicjatywy prezydenta Gorzowa, odbyło się w ubiegłym tygodniu w Świebodzinie. Było poświęcone planom budowy tzw. kolejowej Magistrali Zachodniej na odcinku Gorzów Wlkp. – Skwierzyna – Międzyrzecz – Świebodzin – Sulechów – Zielona Góra – Nowa Sól/Żagań – Żary/Lubsko. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz Gorzowa, Świebodzina, Skwierzyny, Międzyrzecza, Sulechowa, Zielonej Góry, powiatu gorzowskiego, radni sejmiku województwa. Uczestniczył w nim również pełnomocnik wojewody lubuskiego do spraw inwestycji kolejowo-drogowych oraz dyrektor Wydziału Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Miało ono związek z toczącymi się konsultacjami do Regionalnego Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego z prognozą rozwoju do roku 2030. Obecne na spotkaniu samorządy, chcą złożyć wspólną uwagę wskazującą aby w dokumencie dostrzeżono potrzebę budowy kolejowej Magistrali Zachodniej, jako krytycznie ważną inwestycję infrastrukturalną. Może ona stanowić „kręgosłup komunikacyjny” województwa lubuskiego.

Ponadto omówiono stan prac projektowych w ramach opracowywanego przez PKP PLK studium wykonalności linii 003 na odcinku Poznań – Kunowice (granica państwa) i plany związane z przebudową stacji Świebodzin. Jest ona kluczowa właśnie w kontekście przyszłej budowy Magistrali Zachodniej.

Na spotkaniu przedstawiono i omówiono propozycję przebiegu i układ funkcjonalny wraz z parametrami technicznymi planowanej linii. Tematem analizy był północny odcinek przyszłej Magistrali, w którego skład wchodzą istniejące odcinki linii kolejowych (L203, L367, L375, L358, L003, L436, L273) oraz dwa nowe odcinki:
Sulechów – Świebodzin o długości ok. 17km,
Świebodzin – Gościkowo o długości ok 14km.

Proponowany przebieg pozwala zrealizować zakładane cele, a jednocześnie zminimalizować negatywne oddziaływanie społeczne i środowiskowe. Warto zaznaczyć, iż punktem wyjścia była precyzyjna analiza możliwych do osiągnięcia parametrów technicznych (V160km/h) na istniejących odcinkach opisanych wyżej linii kolejowych. W efekcie uzyskana wiedza potwierdziła bardzo wysoką podatność modernizacyjną dlatego parametry nowe odcinków linii wpisują się w założenie V160km/h. Szczególny nacisk w analizach kładziono na uniknięcie „wąskich gardeł” spowalniających pociągi tj. źle zlokalizowane mijanki na odcinkach linii jednotorowych, brak odcinków dwutorowych pozwalających się dynamicznie mijanie się bez niepotrzebnego zatrzymywania, wprowadzanie rozwiązań bezkolizyjnych w zakresie skrzyżowania z drogami (wybrane punkty) oraz w połączeniach linii na stacjach. Podstawą analiz stanowił wykres ruchu pociągów – system kursowania pociągów precyzyjnie wskazujący, które odcinki Magistrali Zachodniej mogą być jednotorowe, a które muszą być zaprojektowane, przebudowane na odcinkach jako dwutorowe. Jak sprawnie z punktu pasażera może działać tak zoptymalizowany kosztowo układ sieci kolejowej pokazuje Finlandia czy Szwecja. Nowoczesne projektowanie znacząco zmieniło sposób opisu funkcji czy kategorii linii kolejowych. Do historii przechodzi sposób opisu funkcji linii kolejowej z uwagi na jej położenie czy aktualny stan techniczny. Z dużym trudem przechodzimy z pojęcia linii kolejowej na pojęcie linii komunikacyjnej składającej się z odcinków linii kolejowych – tych istniejących jak i tych w nowym śladzie. Magistrala Zachodnia – bardzo silna linia komunikacyjna – jest tego najlepszym przykładem, północny jej przebieg składa się aż z siedmiu istniejących odcinków linii oraz dwóch odcinków w nowym przebiegu. Dokładnie tak działa GDDKiA i tak zaczyna działać także polska kolej.

Spotkanie samorządów było kolejnym w cyklu spotkań o poprawie infrastruktury kolejowej naszego regionu i funkcjonalności kolei. W trakcie poprzednich przyjęto wspólne stanowisko i do PKP PLK zgłoszono uwagi – w ramach toczącego się studium wykonalności linii nr 003 Poznań – Kunowice (granica państwa) – dotyczące przebudowy stacji Świebodzin, pozwalającej w przyszłości na włączenie Magistrali Zachodniej w linię kolejową nr 003 tj. unikniecie prac traconych.

Budowa Magistrali Zachodniej pozwoli na:
– zbliżenie centrów obu stolic województwa lubuskiego na „odległość 80 min”,
– możliwość integracji większości miast regionu w ramach jednej bardzo silnej linii komunikacyjnej – ponad 60% mieszkańców województwa lubuskiego,
– możliwości budowy efektywnej sieci połączeń pasażerskich i różnych gałęzi transportu, szczególnie połączeń kolejowych i autobusowych przewozów gminnych czy powiatowych, które istnieją ale wzajemnie, systemowo się „nie widzą”,
– skokowo zwiększanie zasięgu publicznego transportu, realnie oddziałując na gospodarkę i skutecznie eliminując wykluczenie komunikacyjne,
– zaproponowanie przewoźnikom kolejowym i organizatorom transportu sieć połączeń krajowych o wysokich parametrach,
– rozbudowa infrastruktury stycznej, połączeń węzłowych, stacji przesiadkowych oraz styków z innymi linami kolejowymi (Ośno Lub., Sulęcin, Łagów, Międzychód),
– poprawę dostępność do portów morskich Szczecina i Świnoujścia szczególnie w zakresie obsługi takich państw jak Czechy czy Słowacja.

Należy także podkreślić iż projekt, o roboczej nazwie, Magistrala Zachodnia został uwzględniony już w innych dokumentach strategicznych województwa lubuskiego tj. Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego (2018 r.) i w Strategii Rozwoju Województwa Lubskiego 2030 (2021 r.).

Miasto Gorzów pokłada duże nadzieje w realizacji tego projektu i w trakcie każdego spotkania dotyczącego poprawy dostępności kolejowej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego. Wiceprezydent Iwona Olek mówiła o tym również podczas ostatniej wizyty w siedzibie spółki PKP IC.

Ciągle powtarzające się na gorzowskich torach znaczące opóźniona pociągów ale i niestety także odwołane kursy i chyba najgorsze z ostatnich wydarzeń czyli likwidacja połączenia IC Gorzów – południe Polski, pokazują jeszcze bardziej jak brak podstawowej infrastruktury kolejowej łączącej generatory ruchu, wpływa na pogłębiające się wykluczenie komunikacyjne regionu gorzowskiego. Dlatego też w wyniku kilkuletnich analiz i przeprowadzaniu szeregu konsultacji, wytypowano trzy strategiczne inwestycje kolejowe, które mogą w najbliższym czasie przyczynić się do poprawy dostępności w komunikacji kolejowej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego w ruchu aglomeracyjnym, regionalnym i międzywojewódzkim i mogą zostać wykonane w ramach najbliższych planów inwestycyjnych PKP PLK tj.

1. tory łączące górny i dolny poziom stacji Kostrzyn nad Odrą
2. nowa linia komunikacyjna Gorzów Wlkp. – Poznań w tym odbudowa linii kolejowej na strefę ekonomiczną w Gorzowie Wlkp. zrealizowane w ramach Programu Kolej Plus
3. trzeci element czyli Magistrala Zachodnia.

Na spotkaniu w Świebodzinie obecny był również starosta Międzychodzki z którym lubuscy samorządowcy współpracują w ramach programu Uzupełnienia Lokalnej Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus przy projekcie pn. „Remont linii nr 363 na odcinku Skwierzyna – Międzychód” czyli linii komunikacyjnej Gorzów Wlkp. – Międzychód – Poznań. Starosta Międzychodzki również upatruje szansę na poprawę w dostępności do komunikacji kolejowej północno-zachodniej wielkopolski dzięki węzłowi jaki powstałby w Skwierzynie, umożliwiający przesiadkę na połączenia realizowane właśnie w ramach Magistrali Zachodniej.

Przeczytaj też:
PKP zmieniają zdanie! Remontu dworca po decyzji miasta jednak nie będzie!
Spotkanie prezydenta z PKP IC poprawi siatkę połączeń Gorzowa?
Są dodatkowe środki unijne dla Lubuskiego! Wraca temat elektryfikacji linii 203!

0 0 głosów
Ocena artykułu
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
0
Zostaw komentarz!x