21 C
Gorzów Wielkopolski
poniedziałek, 25 września, 2023
REKLAMA

Trwa budowa ogromnej stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Baczyna (zdjęcia)

REKLAMAspot_img

O inwestycji na łamach GORZÓW.NEWS informowaliśmy już dwa lata temu. Wówczas ukończona była wycinka drzew wzdłuż linii 400 kV Baczyna-Plewiska. Dziś na całej trasie stoi już większość, bo 322 z 346 konstrukcji słupowych. Poprowadzono już też na wielu odcinkach przewodu. W trakcie realizacji jest również sama stacja elektroenergetyczna 400/220/110 kV Baczyna.

– Na budowie stacji Baczyna dobiegły końca prace przy montażu fundamentów pod konstrukcje wysokie i podjęto działania przy montażu samych konstrukcji. W tym samym czasie prowadzone są roboty fundamentowe dla innych elementów infrastruktury: pod aparaturę rozdzielni 110 kV, pod obwody pierwotne w zakresie pola 220 kV oraz dla stanowiska transformatora 400/100 kV. Równolegle wykonawca wznosi na terenie stacji budynek technologiczny – aktualnie trwa etap murowania ścian konstrukcyjnych nadziemia – informują Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Stacja elektroenergetyczna 400/220/kV Baczyna zlokalizowana została w pobliżu miejscowości Wysoka i Lubno, położonych w gminie Lubiszyn. Stacja Baczyna stanie się pierwszym węzłem sieci przesyłowej o napięciu 400 kV w województwie lubuskim, dotychczas zaopatrywanym w energię elektryczną wyłącznie liniami przesyłowymi o napięciu 220 kV. Stacja jest elementem traktu przesyłowego od stacji Krajnik (pod Szczecinem) do stacji Plewiska (pod Poznaniem), który powiązany jest także z transgraniczną linią 400 kV do Vierraden w Niemczech.

W ramach inwestycji realizowana jest:
– budowa rozdzielni 400 kV – dla wprowadzenia istniejącej, jednotorowej linii elektroenergetycznej Krajnik – Plewiska oraz nowobudowanych, dwutorowych linii 400 kV relacji Krajnik – Baczyna i Baczyna – Plewiska;
– budowa rozdzielni 110 kV – dla powiązania stacji z systemem dystrybucji energii elektrycznej;
– budowa rozdzielni 220 kV – dla wprowadzenia jednotorowej linii 220 kV biegnącej do stacji Gorzów (będącej elementem dotychczasowego połączenia 220 kV Krajnik – Gorzów);
– budowa stanowisk autotransformatorów;
– budowa budynków: technologicznego, potrzeb własnych, pompowni i in.;
– budowa instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, zraszaczowych;
– budowa układu dróg wewnętrznych i chodników oraz drogi dojazdowej do stacji.

Realizacja inwestycji poprawi pewność nieprzerwanych dostaw energii dla całego regionu, w tym również gorzowskiej podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dla inwestorów oraz przedsiębiorców działających w okolicach Gorzowa, jest to bardzo istotne kryterium przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji nowych zakładów produkcyjnych lub rozbudowywaniu istniejących. Nowoczesna infrastruktura elektroenergetyczna znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń związanych z przerwami w dostarczaniu prądu, co z kolei oznacza możliwość prowadzenia nieprzerwanej i bezpiecznej produkcji.

Linia 400 kV Baczyna-Plewiska

Budowa linii 400 kV Baczyna-Plewiska jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jako część projektu „Budowa dwutorowej linii Krajnik-Baczyna-Plewiska wraz z budową / rozbudową / modernizacją stacji w tym ciągu liniowym”, na realizację którego PSE S.A. podpisały w grudniu 2017 roku umowę o dofinansowanie.

Celem Projektu jest poprawa pewności i bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w północno-zachodniej części Polski. Inwestycja ma na celu wzmocnienie układu sieci w zakresie wymiany transgranicznej na poziomie napięcia 400 kV pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i Niemiec oraz poprawę warunków wyprowadzenia mocy z odnawialnych źródeł energii (OZE) zlokalizowanych na terenie północnej Polski oraz z Elektrowni Dolna Odra. Ponadto, realizacja Projektu wpłynie na możliwość przyłączenia do KSE dodatkowych źródeł OZE.

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne realizowane jest metodą „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że Inwestor wskazał stacje węzłowe KSE, które Wykonawca ma połączyć nową linią przesyłową. Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie trasy linii, zaprojektowanie rozwiązań technicznych zgodnych z wymaganiami PSE S.A. oraz realizację robót budowlanych. Spełnienie nowoczesnych standardów PSE S.A. zostanie potwierdzone odbiorami technicznymi, a po przeprowadzeniu kontroli prawidłowości pracy nowej linii, zostanie ona włączona do eksploatacji w ramach wspomnianego powyżej KSE.

Linia 400 kV Baczyna-Plewiska jest częścią programu rozbudowy systemu przesyłowego w północno-zachodniej części kraju. Stworzenie nowego węzła w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego (SE Baczyna) i zapewnienie dwustronnego zasilania poprzez połączenia 400 kV z Krajnika i Plewisk zapewni poprawę warunków wyprowadzenia mocy z OZE zlokalizowanych na terenie północnej Polski oraz z Elektrowni Dolna Odra. Ponadto, realizacja zamierzeń inwestycyjnych PSE S.A. wpłynie na możliwość przyłączenia do KSE dodatkowych źródeł OZE (w zakresie wytwarzania energii) i bezpieczeństwo lokalizacji nowych przedsięwzięć gospodarczych, m.in. w specjalnych strefach ekonomicznych zlokalizowanych w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego, Międzyrzecza i Poznania.

Kolejnym celem przedmiotowej inwestycji jest zapewnienie niezawodnego pokrycia rosnącego zapotrzebowania na moc na obszarze północnej i zachodniej części Polski. Ma także kluczowe znaczenie dla skorelowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego z systemami europejskimi współpracującymi synchronicznie w ramach ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) w zakresie wymiany mocy.

Przedsięwzięcie to służy realizacji misji Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w zakresie wykonania obowiązków określonych w Polityce Energetycznej Polski do 2030 roku – dokumencie przyjętym przez Radę Ministrów jako kierunek zmian strategicznych w perspektywie kolejnych dziesięciu lat. Celem polityki energetycznej Polski jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, wzrostu konkurencyjności gospodarki i jej efektywności energetycznej, a także ochrony środowiska.

Obie inwestycje mają być gotowe do 2026 roku.

Przeczytaj też:
Budowa linii wysokiego napięcia Baczyna – Plewiska rusza na dobre!

REKLAMAspot_img
Nasi partnerzy
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
PRZECZYTAJ TEŻ:
0 0 głosów
Ocena artykułu
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
0
Zostaw komentarz!x