spot_img
spot_imgspot_img
spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Zostań naszym partnerem

W grudniu uruchomimy specjalny program współpracy dla biznesu!

― reklama ―

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Strona głównaINFOulicePrzetarg na kolejny etap Północnej Obwodnicy i przebudowę Mironickiej ogłoszony! (zdjęcia, projekty)

Przetarg na kolejny etap Północnej Obwodnicy i przebudowę Mironickiej ogłoszony! (zdjęcia, projekty)

spot_img
spot_imgspot_img
spot_img
spot_img

Spółka Gorzowskie Inwestycje Miejskie ogłosiła dziś przetarg pod nazwą „Rozwój terenów inwestycyjnych w Gorzowie poprzez rozbudowę układu komunikacyjnego północnej części miasta”. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, zgłoszeń, zawiadomień i decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Mironickiej i budowie kolejnego odcinaka Północnej Obwodnicy Gorzowa.

Ulica Mironicka

Zamówienie dotyczy rozbudowy odcinka drogi powiatowej 1417F ul. Mironickiej (klasy Z) o długości ok. 3 102 m od włączenia na skrzyżowaniu typu rondo z ul. Myśliborską (droga wojewódzka na 130) do granic administracyjnych m. Gorzów Wlkp. w kierunku północnym i m. Santocko. W przebiegu planowanej drogi o przekroju ulicznym zaplanowano dwa skrzyżowania typu rondo. Celem zamierzenia jest obsługa komunikacyjna, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z terenów inwestycyjnych objętych opracowaniem w północnej części miasta Gorzowa.

Przebudowa ul. Mironickiej – podział inwestycji na zakresy

Zadanie inwestycyjne zostało podzielone na dwie części opisane jako zakres podstawowy oraz zakres opcjonalny.

Zakres podstawowy obejmuje: 1. rozbudowę odcinka projektowanej ul. Mironickiej – długość ok. 1.877 m od włączenia na istniejącym skrzyżowaniu typu rondo z ul. Myśliborską km ok. 0+000 do projektowanego ronda km ok. 1+877 w tym rozbiórka istniejących warstw bitumicznych z warstwami konstrukcyjnymi i wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni (3 pasy ruchu) o szer. 10,5 m, ścieżki pieszo-rowerowej, oświetlenia drogowego LED, kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego, 2. przebudowę odcinka ul. Dobrej z przebudową skrzyżowania ul. Dobrej z ul. Folwarczną w zakresie wymiany nawierzchni – długość ok. 500 m od włączenia na istniejącym
skrzyżowaniu typu rondo z ul. Myśliborską do skrzyżowania z ul. Folwarczną podlegającego przebudowie, 3. budowę sieci wodociągowej na odcinku wzdłuż ul. Mironickiej – długość ok. 1.934 m od włączenia w istn. wodociąg przy ul. Myśliborskiej od km ok. 0-075 do proj. węzła przy projektowanym rondzie km ok. 1+814, 4. budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wzdłuż ul. Mironickiej – długość ok. 1.767 m od km ok. 0+005 do km ok. 1+800 (spadek w kierunku proj. ronda km ok. 0+192), 5. budowę kolektora kanalizacji sanitarnej tłocznej PE ø315 z przepompownią ścieków – długość ok. 4.327,7 m od planowanej pompowni (dz. nr 581/2) obsługującej tereny inwestycyjne do planowanego miejsca zrzutu przy ul. Małyszyńskiej (dz. nr 76 obręb 007 Chróścik). Usytuowanie projektowanego kolektora kanalizacji sanitarnej tłocznej przewidziano przeciskiem pod drogą wojewódzką nr 130 (przy Rondzie Małyszyńskim), następnie wzdłuż ulicy Dobrej, Folwarcznej, Małyszyńskiej przecinającej pas drogowy drogi ekspresowej S3 (planowany przecisk), Rolnej, Ozimej, odcinka ul. Małyszyńskiej do miejsca odbioru ścieków – istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej 1.200 mm zlokalizowanego na działce nr 76 obręb 007 Chróścik. W tym odtworzenie nawierzchni ulic w ciągu planowanego przebiegu kolektora kanalizacji tłocznej – zgodnie z wydanymi przez zarządcę drogi warunkami technicznymi stanowiącymi załącznik do PFU.

Zakres opcjonalny obejmuje: 1. rozbudowę odcinka projektowanej ul. Mironickiej – długość ok. 1225 m o przekroju zamiejskim od projektowanego ronda km ok. 1+877 do granic administracyjnych m. Gorzów km ok. 3+102 w tym poszerzenie pasa drogowego, rozbiórka istniejących warstw bitumicznych i wykonanie nowych warstw bitum., poszerzenie jezdni (2 pasy ruchu) do szer. 6 m, budowa ścieżki pieszo-rowerowej, rowów obustronnych i kanału technologicznego, 2. budowę sieci wodociągowej na odcinku wzdłuż ul. Mironickiej – długość ok. 1320 m od proj. węzła przy projektowanym rondzie km ok. 1+814 do granic administracyjnych m. Gorzów km ok. 3+102 (zakres budowy wodociągu od granic administracyjnych m. Gorzów km ok. 3+102 do włączenia w istn. wodociąg przy ul. Wiejskiej prowadzącej w kierunku m. Santocko na terenie gminy Kłodawa – długość ok. 250 m leży w gestii Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie).

Północna Obwodnica Gorzowa

Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka dwujezdniowej drogi klasy G (ulica o przekroju 2×2 z chodnikiem i ścieżką rowerową) o długości 2,5 km, w tym wiaduktu o długości 151,6 m oraz ronda turbinowego. Zamówienie obejmuje również budowę odcinka drogi klasy L (ulica o przekroju 1/2 z chodnikami i ścieżką rowerową) o długości ok. 0,86 km (0,80+0,06 km), budowę i przebudowę odcinka ulicy klasy D (o przekroju 1/2) o długości ok. 0,45 km oraz budowę wodociągu Ø300 mm z żeliwa sferoidalnego o długości ok. 1202,5 m.

Droga objęta zamówieniem stanowić będzie część północnej obwodnicy Gorzowa, która połączy drogę wojewódzką nr 130 (ul. Myśliborska) z drogą wojewódzką nr 151 (ul. Wyszyńskiego) oraz poprzez ul. Górczyńską z drogą krajową nr 22 (ul. Walczaka). Zamówienie dotyczy odcinka drogi zlokalizowanego pomiędzy ulicą Myśliborską i ulicą Żwirową w Gorzowie. Droga klasy L będzie połączona z obwodnicą na skrzyżowaniu (rondo turbinowe) w km 0+405 i będzie przebiegać w kierunku zachodnim oraz wschodnim (ul. Litewska). Droga klasy D zlokalizowana będzie wzdłuż obwodnicy (na odcinku od km 2+100 do km 2+550) na terenie istn. parkingu przy cmentarzu i dalej wzdłuż ogrodzenia cmentarza.

Północna Obwodnica Gorzowa – odcinek do realizacji w postępowaniu przetargowym.

Zadanie zostało podzielone na dwie części opisane jako zakres podstawowy oraz zakres opcjonalny.

Zakres podstawowy obejmuje:
a) zaprojektowanie, uzyskanie opinii, uzgodnień, zgłoszeń, zawiadomień i decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych dla:
– budowy odcinka Północnej Obwodnicy Gorzowa (ul. Kamienna) od km 0+000 (ul. Myśliborska) do km 2+500 (ul. Żwirowa), w tym połączeń z istniejącą i planowaną siecią drogową,
– budowy i przebudowy odcinka ulicy klasy D (o przekroju 1/2) o długości ok. 0,45 km (przy cmentarzu),
– budowy łącznika projektowanej obwodnicy z ul. Mironicką Wschodnią (projektowaną w odrębnym opracowaniu) od km 0+010 do km 0+794,
– budowy sieci wodociągowej od skrzyżowania projektowanej obwodnicy z ul. Myśliborską (Rondo Schumana) do ulicy Mironickiej Wschodniej (projektowanej w odrębnym opracowaniu),
b) wykonanie i wykończenie robót budowlanych oraz uzyskanie decyzji umożliwiającej użytkowanie (ostateczne pozwolenie na użytkowanie) zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną dla:
– budowy odcinka Północnej Obwodnicy Gorzowa (ul. Kamienna) od km 0+000 (ul. Myśliborska) do km 2+500 (ul. Żwirowa), w tym połączeń z istniejącą i projektowaną siecią drogową, tj. zakresu wskazanego w p. 1.3.1. lit. a) tiret pierwszy powyżej,
– budowy i przebudowy odcinka ulicy klasy D (o przekroju 1/2) o długości ok. 0,45 km (przy cmentarzu).

Zakres opcjonalny obejmuje:
– wykonanie i wykończenie robót budowlanych oraz dokonanie czynności administracyjnych umożliwiających użytkowanie zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną dla budowy łącznika projektowanej obwodnicy z ul. Mironicką Wschodnią (projektowaną w odrębnym opracowaniu) od km 0+010 do km 0+794,
– wykonanie i wykończenie robót budowlanych oraz dokonanie czynności administracyjnych umożliwiających użytkowanie zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną dla budowy sieci wodociągowej od skrzyżowania projektowanej obwodnicy z ul. Myśliborską (Rondo Schumana) do ulicy Mironickiej Wschodniej (projektowanej w odrębnym opracowaniu).

Na zgłoszenia firm spółka Gorzowskie Inwestycje Miejskie czeka do 30 października 2023 r.

O Północnej Obwodnicy Gorzowa pisaliśmy także tutaj:
Północna obwodnica: Można składać uwagi i wnioski. Na czym będzie polegała inwestycja?
Umowa na budowę Północnej Obwodnicy Gorzowa podpisana! Pierwsze prace budowlane w listopadzie 2024 roku!
Budimex wybuduje pierwszą część obwodnicy
Kto wybuduje pierwszą część północnej obwodnicy miasta? Jest dwóch zainteresowanych!
Północna Obwodnica Gorzowa: Jest przetarg na budowę pierwszego etapu
Północna obwodnica: Miejsce dla linii tramwajowej ma być! Czas na aktualizację koncepcji rozwoju tramwajów!
Północna obwodnica bez pasa dla linii tramwajowej…!
Północna obwodnica Gorzowa: Wszystkie informacje w jednym miejscu!
Północna Obwodnica: Możesz zadać pytania!

spot_img
spot_imgspot_img
spot_img
spot_img
spot_img
― REKLAMA ―spot_img
― REKLAMA ―spot_img
0 0 głosów
Ocena artykułu
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
0
Zostaw komentarz!x