― REKLAMA ―spot_img
― REKLAMA ―spot_img
― REKLAMA ―

Zostań naszym partnerem

W październiku uruchomimy specjalny program współpracy dla biznesu!

― reklama ―

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Strona głównaW skrócieMieszkania komunalne za remont. Jednak nie dla wszystkich!

Mieszkania komunalne za remont. Jednak nie dla wszystkich!

― REKLAMA ―spot_img

Aż 29 mieszkań komunalnych zostało przeznaczonych przez Urząd Miasta do remontu wykonywanego przez przyszłego najemcę we własnym zakresie.

Ogłoszeniem objęte są położone w Gorzowie lokale mieszkalne przeznaczone do wynajęcia na czas nieoznaczony, ujęte w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Uprawnione do zabiegania o lokal do wykonania w nim remontu są osoby:
– oczekujące na lokale zamienne,
– umieszczone na liście przydziału lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony,
– oczekujące na zamianę z urzędu z uwagi na stan zdrowia,
– bezumownie korzystające z lokalu, którego remont został wykonany z dofinansowaniem BGK, które nie otrzymały zgody na przedłużenie umowy na najem socjalny z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego obowiązującego przy zawieraniu umów na najem socjalny i spełniających kryterium uprawniające do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony.

W terminie od 21.11. do 25.11.2022 r. osoby uprawnione mogą pobrać w Wydziale Spraw Społecznych przy ul. Teatralnej 26 (pok. nr 102) pisemne wskazania do obejrzenia lokali oraz druki dokumentów do złożenia wraz z ofertą. Z pobranym wskazaniem należy zgłosić się do właściwej Administracji Domów Mieszkalnych dla rejonu, w którym jest położony lokal (adres Administracji i nr kontaktowy będzie podany we wskazaniu).

Termin do składania pisemnych ofert przyjęcia lokali jest ustalony w terminie od 28.11. do 2.12.2022 r. Oferty składa się w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Sikorskiego 4. W ofercie winno być podane imię i nazwisko oferenta, adres zamieszkania, nr telefonu i wskazany adres lokalu do wykonania remontu, którego dotyczy oferta. W przypadku wskazania w ofercie kilku lokali należy określić kolejność ich przyjęcia. Oferenci, którzy zostaną zakwalifikowani do otrzymania lokalu będą zobowiązani do przedłożenia zaświadczeń o wysokości dochodów uzyskanych w gospodarstwie domowym oferenta w okresie sierpień, wrzesień i październik 2022 r., wypełnionej deklaracji o wysokości dochodów w tym okresie oraz oświadczenia o stanie majątkowym celem weryfikacji spełniania kryteriów do otrzymania lokalu.

Oferty zostaną rozpatrzone uwzględniając w pierwszej kolejności termin złożenia (data dzienna), a w przypadku ofert złożonych w tym samym dniu pozycją wniosku na liście przydziału i liczbą uzyskanych punktów. Natomiast w sytuacji gdy powyższe kryteria nie pozwolą wyłonić oferenta w następnej kolejności ocena będzie dotyczyła okresu oczekiwania, stanu zdrowia, liczebności rodziny oraz warunków mieszkaniowych. Remont wykonywany jest przez wybranego oferenta we własnym zakresie w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy na jego wykonanie. W uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta może wyrazić zgodę na przedłużenie na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Rozliczenie nakładów poniesionych na remont następuje z chwilą przekazania lokalu przez najemcę do dyspozycji wynajmującego.

Dodatkowe informacje dotyczące zasad zabiegania o lokale do wykonania remontu można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego budynek przy ul. Teatralnej 26 (tel. 95 735 57 56).

Szczegółowe informacje wraz z wykazem mieszkań znajduje się tutaj

0 0 głosów
Ocena artykułu
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
0
Zostaw komentarz!x