spot_img
spot_imgspot_img
spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Zostań naszym partnerem

W grudniu uruchomimy specjalny program współpracy dla biznesu!

― reklama ―

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Strona głównaFakty i opiniePodatek od nieruchomości będzie wyższy?

Podatek od nieruchomości będzie wyższy?

spot_img
spot_imgspot_img
spot_img
spot_img

W najbliższą środę, miejscy radni zajmą się określeniem wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2023 roku. Z projektu uchwały wynika, że stawki będą wyższe!

– Podatek od nieruchomości, stanowi znaczną pozycję wśród dochodów własnych Gorzowa i jest jednym z podstawowych źródeł finansowania jego zadań. Podwyższenie stawek podatkowych jest konieczne, z uwagi na znaczny wzrost kosztów realizacji zadań miasta spowodowany obecną sytuacją gospodarczą – tłumaczą miejscy urzędnicy.

– Przy ustaleniu nowych stawek podatku, uwzględniono wskaźniki zarówno makro jak i mikroekonomiczne, takie jak zwiększenie stawek podatkowych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz analizę porównawczą dochodów budżetu miasta z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych przy zastosowaniu proponowanych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów. Kierując się koniecznością zapewnienia środków finansowych na zaspokojenie rosnących potrzeb w zakresie wydatków, proponuje się podniesienie stawek podatku od nieruchomości o ogłoszony w obwieszczeniu Ministra Finansów wskaźnik inflacji wynoszący 11,8 proc. Wskazać należy, że nie będą to stawki maksymalne. Przykładowo, w przypadku mieszkania o powierzchni 50 mkw., podatek wzrośnie o ok. 5 zł w skali roku. W przypadku budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 100 mkw., podatek wzrośnie o 303 zł w skali roku. Przyjęcie niższych od proponowanych stawek podatku, mogłoby spowodować niedostatek dochodów koniecznych na realizację zadań własnych miasta. Szacuje się, że przy zastosowaniu wzrostu stawek o wskaźnik 11,8 proc., dochody miasta z tytułu podatku od nieruchomości w roku 2023, zwiększą się o około 9 mln 100 tys. zł w porównaniu do roku 2022 – czytamy w uzasadnieniu podwyżek.

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie miasta Gorzowa (po uchwaleniu podwyżek):
od gruntów:

– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,12 zł od 1 mkw. powierzchni,
– pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,78 zł od 1 ha powierzchni,
– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –  0,59 zł od 1 mkw. powierzchni,
– niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,78 zł od 1 mkw. powierzchni;

od budynków lub ich części:
– mieszkalnych – 0,86 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –  28,67 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,
– zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,46 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,
– związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,86 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,
– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –  9,61 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej;

od budowli – 2 proc. ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img
spot_img
spot_img
― REKLAMA ―spot_img
― REKLAMA ―spot_img

1 KOMENTARZ

0 0 głosów
Ocena artykułu
Subskrybuj
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Najstarsze
Najnowsza Najczęściej głosowano
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Pablo
Pablo
1 rok temu

Dojenie Polaków ciąg dalszy…

1
0
Zostaw komentarz!x