spot_img
spot_imgspot_img
spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Zostań naszym partnerem

W grudniu uruchomimy specjalny program współpracy dla biznesu!

― reklama ―

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Strona głównaInwestycje drogowePółnocna obwodnica Gorzowa: Wszystkie informacje w jednym miejscu!

Północna obwodnica Gorzowa: Wszystkie informacje w jednym miejscu!

spot_img
spot_imgspot_img
spot_img
spot_img

We wtorek w auli I LO odbyło się spotkanie informacyjne ws. budowy Północnej Obwodnicy Gorzowa – ul. Kamiennej. W spotkaniu wzięli udział: Iwona Olek – zastępca prezydenta ds. gospodarki, Jacek Szymankiewicz – zastępca prezydenta ds. rozwoju, przedstawiciele wydziałów merytorycznie związanych z inwestycją, autor koncepcji programowo – przestrzennej Waldemar Cytryna oraz autor Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla I etapu Tomasz Romankiewicz, Stanisława Sztuka – dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Majątku, Dawid Smoliński – główny specjalista ds. utrzymania zieleni. Z zaproszenia na spotkanie skorzystało 120 osób.

Spotkanie podzielone było na dwie części. Pierwsza składała się z prezentacji przedstawicieli Urzędu Miasta oraz zaproszonych projektantów. Wiceprezydent Jacek Szymankiewicz w ramach swojego wystąpienia prezentował plany oraz dokumenty strategiczne miasta od 1994 r., które wskazywały na potrzebę budowy ul. Kamiennej i pokazywały jej przebieg. Wskazywał również na korzyści, które przyniesie budowa obwodnicy takie jak połączenie dużych osiedli a tym samym skrócenie czasu podróży oraz możliwość rozwoju gospodarczego dzięki zwiększeniu dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych.

Wiceprezydent Iwona Olek informowała o etapach inwestycji oraz planowanym harmonogramie realizacji Północnej Obwodnicy miasta. Na I etap inwestycji od ronda Barlineckiego do ronda na wysokości ul. Kazimierza Wielkiego miasto uzyskało promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 35 mln zł.

Koncepcję programowo – przestrzenną oraz uszczegóławiający ją Program Funkcjonalno – Użytkowy dla I etapu prezentowali ich projektanci. Przedstawiono również informacje związane z inwentaryzacją drzew w obszarze związanym z inwestycją. Dyrektor Stanisława Sztuka przekazała informacje dotyczące sposobów nabywania przez miasto nieruchomości pod tę inwestycję.

Natomiast druga część to dyskusja, w trakcie której mieszkańcy mogli zadawać pytania by dowiedzieć się więcej w kwestiach, które ich najbardziej interesowały.

Północna Obwodnica Gorzowa:
– kategoria drogi – droga krajowa,
– klasa techniczna drogi – GP (główna ruchu przyspiesz.),
– dopuszczalne obciążenie na oś – 115 kN,
– droga ma połączyć ulicę Myśliborską z ulicą Wyszyńskiego.

Projektowany przebieg inwestycji:

Prognoza ruchu:
– Okres projektowy – 20 lat od oddania do użytkowania (założono 2025 – 2045).
– Prognozowane średniodobowe natężenie ruchu na planowanej obwodnicy w roku 2045: 15 -21 tys. P/d.
– Prognozowane natężenia ruchu wskazują na zasadność docelowego planowania obwodnicy o przekroju dwujezdniowym (2×2).
– Możliwe jest etapowanie inwestycji polegające na realizacji w pierwszej kolejności jednej jezdni i późniejszej dobudowie drugiej – dotyczy to odcinków o najniższym prognozowanym ruchu (tereny popoligonowe).

Połączenia z siecią drogową
– Skrzyżowanie nr 1 – z drogą wojewódzką nr 130 (ulicą Myśliborską) – średnie rondo dwupasowe (Dz = 50 m),
– Skrzyżowanie nr 2 – z plan. ulicą Litewską – małe rondo dwupasowe (Dz = 45 m),
– Skrzyżowanie nr 3 – z drogą powiatową nr 1409F (ulicą Żwirową) – średnie rondo dwupasowe (Dz = 50 m),
– Skrzyżowanie nr 4 – z drogami powiatowymi nr 2509F (ulicą K. Wielkiego) i 2529F (ulicą Owocową) – małe rondo dwupasowe (Dz = 40 m),
– Skrzyżowanie nr 5 – z drogą wojewódzką nr 151 (ulicą Wyszyńskiego) – średnie rondo dwupasowe (Dz = 51 m – istniejące).

Obiekty inżynierskie:
WD-1a i WD-1b km 0+784,20 – 0+935,80 – Wiadukt nad terenem ZP, US, UR
WD-2a i WD-2b km 3+455,785 – 3+475,785 – Wiadukt nad drogą 7KDL (ulica Ostroroga)
MD-3 km 3+997,190 – Most nad rzeką Kłodawką

Wyposażenie drogi:
– oświetlenie na całym odcinku
– zatoki autobusowe
– zjazd na planowany parking w rejonie cmentarza

Odwodnienie
Na całym odcinku zaprojektowano odwodnienie za pomocą kanalizacji deszczowej. Wydzielono 3 zlewnie obejmujące następujące odcinki:
– od km 0+025 do km 1+962,82 – odprowadzenie oczyszcz. wód do planowanego zbiornika retencyjnego z przelewem do kanału w ul. Słowiańskiej – lokalizacja zbiornika przewidziana w mpzp (ZP, US, UR d)
– od km 1+962,82 do km 3+673,25 – odprowadzenie oczyszcz. wód do istn. zbiornika wód powierzchniowych oznaczonego w mpzp symbolem 3WS, z przelewem do systemu odwodnienia ulic Owocowej i Komeńskiego
– od km 3+673,25 do km 4+014,50 – odprowadzenie oczyszcz. wód do rzeki Kłodawki

Infrastruktura techniczna
Budowa obwodnicy wymagać będzie przebudowy lub zabezpieczenia urządzeń infrastruktury technicznej:
– sieci wodociągowych,
– sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
– sieci gazowych,
– sieci energetycznych (nN i sN),
– sieci telekomunikacyjnych,
– sieci ciepłowniczych.

Zajęcie terenów prywatnych i wyburzenia
Realizacja inwestycji wymaga:
– wykupienia gruntów prywatnych o łącznej powierzchni ok. 3,9 ha,
– wyburzenia: 3 budynków mieszkalnych, 3 budynków gospodarczych.

I ETAP INWESTYCJI
Od ronda Barlineckiego do ronda na wysokości ul. K. Wielkiego

Miasto uzyskało promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 35 mln zł.

Wstępny harmonogram
listopad/grudzień 2022 r. – przewidywany termin ogłoszenia postępowania na wybór wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj
styczeń 2023 r. – przewidywany termin wyłonienia wykonawcy
kwiecień 2023 r. – decyzja środowiskowa
październik 2024 r. – przewidywany termin zakończenia inwestycji

II i III ETAP INWESTYCJI
od ronda na wysokości ul. K. Wielkiego do ronda na wysokości ul. Żwirowej
i ronda na wysokości ul. Żwirowej do ronda na wysokości ul. Myśliborskiej

W ramach projektu „Rozwój terenów inwestycyjnych w Gorzowie Wielkopolskim poprzez rozbudowę układu komunikacyjnego północnej części miasta” złożonego do 5 edycji Polskiego Ładu.

Wartość całkowita projektu „Rozwój terenów inwestycyjnych w Gorzowie Wielkopolskim poprzez rozbudowę układu komunikacyjnego północnej części miasta” 255 mln zł. Wartość dofinansowania 250 mln zł. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: grudzień 2027 r.

Przeczytaj też:
Północna Obwodnica: Możesz zadać pytania!
Gorzów otrzyma 65 mln zł na północną obwodnicę i przebudowę Kosynierów Gdyńskich i Słowiańskiej!
Rada Miasta interweniuje w sprawie północnej obwodnicy Gorzowa

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img
spot_img
spot_img
― REKLAMA ―spot_img
― REKLAMA ―spot_img

1 KOMENTARZ

5 1 głosuj
Ocena artykułu
Subskrybuj
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Najstarsze
Najnowsza Najczęściej głosowano
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
max
max
1 rok temu

pomarzyć można, a póki co w najbliższych miesiącach zawieszenie tramwajów

1
0
Zostaw komentarz!x